AVG – Algemene Verordening Gegevensverwerking

Van personen en organisaties worden uitsluitend gegevens opgeslagen met een zakelijk doel: het verwerven en behouden van tijdelijke opdrachten en/of vaste baan, waarbij het uitsluitend gaat om gegevens die door betrokkenen zelf worden verstrekt via websites, sociale media (m.n. LinkedIn), vacature teksten, visite kaartjes, etc.
Dat beperkt zich dus tot naam, organisatie, en zakelijk telefoonnummer, e-mail en bezoekadres.

Wijzigingen en verwijderingen door personen cq organisaties zelf worden zo goed als mogelijk gevolgd, voor mijn zakelijk doel niet meer relevante registraties worden verwijderd.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor direct contact, niet voor andere doeleinden dan genoemd, en niet met anderen uitgewisseld.