BAM Infra (2011)

« Later Eerder »

Business Analist

BAM Infra (VTN) te Culemborg implementeert een nieuw bedrijfsbreed informatiesysteem (Metacom, specifiek voor de grote aannemerij). Na opbouw, inrichting en dataconversie wordt dit overgedragen aan de gebruikers met enerzijds (langere termijn) procedures en werkinstructies, en anderzijds (korte termijn) een gericht opleidingspakket, dat op deze procedures en instructies is gebaseerd.

VTN

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordeling van de opdrachtgever, Arco Haeck

Taken en Verantwoordelijkheden

Mijn rol: het opstellen van deze procedures en instructies, voor vrijwel alle bedrijfsprocessen (inkoop, verkoop, financiën, budgettering, magazijn, logistiek en inze van bedrijfsmiddelen, …). Eén module (projectbeheersing) werd door de projectcontroller ingevuld, samen zorgden we voor één integraal resultaat.

De uitdaging: om geen tijd te verliezen tussen inrichten en opleiden wordt het beschrijven van de software parallel uitgevoerd aan het inrichten van de menu’s, de schermen en de werking van de knoppen. Zo verandert er nog wel eens wat, met alleen de ‘kale’ basisdocumentatie als uitgangspunt, en kerngebruikers en ontwikkelaars die ook niet (kunnen) weten hoe het geheel de volgende week er uit ziet.

Resultaat

Eén integraal totaalpakket van procesbeschrijvingen, werkinstructies en opleidingsmateriaal voor de gebruikers van het nieuwe systeem.

« Later Eerder »