Over Mij

Ik ben Ronald ter Burg. Dol op fruit, vruchtensap en toetjes, op ritmische muziek en animatiefilms, en op visueel sterke films en clips. Mijn hobby is het met de computer vervaardigen van foto-achtige afbeeldingen (portretten, landschappen) en van animatiefimpjes op muziek.
Op mijn hobby-website aRtBeeWeb vindt u er meer over.

Daartoe behoort ook het delen van kennis en ervaring via de internationale forums, en via mijn Missing Manuals website vol (Engelstalige) tutorials en magazine reviews.

Wilt u nog meer weten over “de persoon achter de CV”? Dan is deze beschrijving iets voor u. Zo blijft deze pagina verder aan de zakelijke kant.

Specifieke kenmerken

 • Sterk op het kruispunt waar financiën, (infra)techniek en ICT elkaar ontmoeten.
  Mijn studie betrof al Natuurkunde, Informatica, Milieukunde en Bedrijfseconomie. Alle werkervaring daarna heeft die gebieden alleen maar verder uitgebreid, en vooral: vermengd. Multi-disciplinair, interdisciplinair, ik spreek de talen van verschillende werelden en manage uiteenlopende vakrichtingen in één traject. Zo kan ik mensen uit diverse werelden werkelijk bijeen brengen.
 • Sterk waar project- en bedrijfsvoering, publiek en privaat elkaar tegenkomen.
  Een ontmoeting van werelden die elk op zich goed bekend en beschreven zijn. Maar het inpassen van projectfaseringen in reguliere maandrapportages (BT, gem.werken R’dam, gem. Nijmegen), het toepassen van jaarafsluitingen op projectadministraties (gem. Nijmegen) en het bewaken van project- en bedrijfsvoering in gemengd privaat/publieke omgevingen (Telfort = NS + BT) is toch andere koek.
 • Sterk waar structuur en proces, organisatie en individu elkaar (kunnen) verstevigen.
  Het kan zoals het moet, of moet het zoals het kan? Zeker voor de kwaliteitsmanager cq auditor (gem.werken R’dam, Balance), maar ook voor de controller (BT, ProRail, gem.werken R’dam) een steeds terugkomende afweging.
  Ook het op elkaar aansluiten van organisatie-ontwikkeling (gem.werken R’dam als afdelingsmanager), groepsgewijze opleidingen (cursusdag
  Projectbeheersing, Balance Academy als trainer) en individuele carriére-ontwikkeling (gem.werken R’dam, Balance Academy, LOI) vragen om een evenwicht.
 • Sterk waar ontwerpen en ontwikkelen bewegingen zijn in dezelfde richting.
  Als je alles van tevoren bedenkt, gaat het anders. Maar als je niets van tevoren bedenkt, gaat het nog veel meer anders. Afdelings- en projectplannen zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. De kunst is het vinden van de balans, en van de afwisseling. Ik vind die in de variatie van theorie (Balance kennismanagement, Balance Academy, LOI) en praktijk (ProRail, gem.werken Rotterdam, gem. Nijmegen, …). En in het – vooral ook buiten de IT-ontwikkeling – toepassen van management principes als Agile, Scrum en Sprint.

ProfielschetsPortet

Bedrijfsprocessen, systemen, werkwijzen, omvangrijke (financiële) gegevensverzamelingen en complexe, intensieve datastromen: ik ben altijd nieuwsgierig hoe ‘zaken’ in elkaar zitten en met elkaar in verband staan.

Dit maakt mij tot een gedreven analist en adviseur aan zowel de kant van management, gebruikers, klanten, als aan de kant van ontwikkelaars, vernieuwers. Ik ben een analytische procesdenker die pragmatisch te werk gaat; het type ‘meewerkend voorman’. Vernieuwend, klantgericht en kritisch zijn enkele andere eigenschappen. In teams neem ik gemakkelijk het initiatief maar met evenveel plezier richt ik mij op het ondersteunen van degenen die de leiding al hebben.
De laatste twintig jaar betreft mijn ervaring vooral projecten in de infrastructuur: telecom, railinfra en openbare werken. Daarvoor was ik als adviseur methoden & technieken en als projectmanager actief in de ICT (bv OV9292, en in de Zorg). Vooral non-profit, dus.

De opgedane inzichten draag ik vervolgens graag over. Via presentaties, websites, handleidingen, instructies, incl. “voor de klas” en online begeleiding. Maar ook via management rapportages (project-of bedrijfs-control) en via suggesties voor verbetering en vernieuwing. Of via coaching on-the-job. Mijn stijl is: bepaal je doel, richt je op de essentie en bekijk het ook eens van een andere kant.

Dit alles maakt dat ik ervaring heb opgedaan als manager (voorzitter, teamleider) of (business/project-)controller of (organisatie)adviseur of trainer/coach of opsteller/publicist van vaktechniek, procedures, handleidingen en instructies, wat u wilt.

Opleiding

Veel leer ik gewoon door het te doen, door het mee te maken. Regelmatig een goed boek, vakliteratuur, trainingen Persoonlijk Functioneren, Presenteren, Cursusontwikkeling, PRINCE2 etc. en periodiek een bezoek aan een persoonlijke coach. De laatste jaren zijn het vooral e-cursussen via Internet (universitair, van edX.org en Coursera.org) en deelname aan vakmatige discussie- en helpgroepen (LinkedIn). Mijn huidige belangstelling gaat vooral uit naar internationale aspecten (IFRS) en “besturen met gegevens” (Big Data, dashboards, business statistics, gebruik van KPI’s, etc).

Mijn echt grote trainingen en formele opleidingen, van vele weken inzet verspreid over een jaar of langer, zijn

 • Leergang (lijn)management, gedurende mijn NS periode (1990 – 1995)
 • Leergang Management Advies, gedurende mijn KPMG tijd (1985 – 1990)
 • Experimentele Natuurkunde Uitgebreid (1980-1984) – Universiteit van Amsterdam
  afgestudeerd (drs) natuurkundige, met (extra, dubbele) bijvakken Milieukunde en Bedrijfseconomie / Interne Organisatie
 • Natuur- & Wiskunde (1976-1980) – Universiteit van Amsterdam
  natuurkunde kandidaats, met (dubbel) bijvak Informatica / gegevensverwerking
 • Atheneum B (1970-1976) – Scholengemeenschap (Amsterdam) Noord

Wilt u meer details over de inhoud van mijn opleidingen, en de periode daarvoor? Dan is deze beschrijving iets voor u.

Kennis & vaardigheden

 • Spreken en schrijven in Nederlands en Engels
  zowel tijdens mijn werk voor Telfort en BT, als tijdens mijn huidige hobbies is de voertaal Engels. Zie ook mijn Missing Manuals website als voorbeeld. Recente opdrachten met veel Nederlands schrijfwerk waren voor gem. Nijmegen en BAM Infra.
 • Methoden en technieken voor projectmanagement en -beheersing
  ontwikkelden zich vooral bij Balance, zie mijn werkervaring in Balance Kennismanagement, Balance Academy en de Cursusdag Projectbeheersing. Maar natuurlijk was de praktijk zeker zo leerzaam: ProRail, gem.werken R’dam, gem. Nijmegen, etc.
 • Methoden en technieken voor lijnmanagement, bedrijfsbeheersing en kwaliteitszorg
  ontwikkelden zich vooral bij OV9292, BT, gem.werken R’dam (lijn- en Q-manager)
 • Hands-on ervaring met financiële / ERP omgevingen:
  Oracle Financials / Enterprise (bij BT en gem.werken R’dam), SAP (bij ProRail), CODA (bij gem. Nijmegen), MetaCom (bij BAM Infra), Exact (bij NS Telecom), …
 • MS Office – in uitgebreide en geavanceerde toepassing (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visual basic / scripts, Project, …)
  Access komt vooral aan bod voor gem. Nijmegen, het totaalpakket komt aan bod in mijn rol als (hoofd)docent voor LOI. Mijn huidig e-cursuspakket omvat o.a. het aanbod van het Spreadsheet-Lab (TU Delft).
 • Methoden en technieken voor de ontwikkeling van opleidingen, trainingsdagen, presentaties, handleidingen enzovoort
  ontwikkelden zich vooral bij ISES International en tijdens mijn ruime docentenpraktijk.
 • Methoden en technieken voor systeemanalyse en -ontwikkeling
  ontwikkelden zich vooral bij ISES International, bij NS/CVI (OV9292) maar ook bij latere eigen ontwikkeling van grotere Access applicaties
 • Hands-on ervaring met Adobe (Acrobat, Photoshop, …) en 3D toepassingen
 • PC gebruik (zware toepassingen, netwerken, systeem en beheer, internet, website ontwikkeling, …)

En nu?

Op zoek naar een haven bij zware zee? Naar een sparring partner, een coach, een trainer? Naar een betere inzet van mensen en middelen? Naar meer beheersing van uw bedrijfsvoering of uw projecten?

Wellicht kan ik u van dienst zijn.  Kortstondig of voor langere tijd, ingehuurd of in (tijdelijke) dienst.
Maak contact, dan komen we daarna samen verder.