Balance Interne Procedures (2011)

« Later Eerder »

Interne ProceduresBusiness Analyse & Control

Ook “mijn bureau” Balance ondergaat door de jaren heen vele ontwikkelingen.  In navolging van diverse interne her-organisaties en vooruitlopend op de komst en inrichting van een nieuwe opzet van handboeken en intranet wordt het zaak om alle procedures en instructies voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende werkprocessen te herzien, qua opzet, inhoud, noem maar op.

Mijn rol: het uitvoeren van deze herziening en het realiseren van een nieuw stelsel beschrijvingen.

De kunst is niet om weer een pakket beschrijvingen te publiceren, maar om te zorgen dat een beknopte aanpak ook echt gedragen wordt, en dat leidinggevenden uit de diverse werkvelden als ‘eigenaar’ van hun proces de actualiteit van de beschrijvingen beter borgen.

Want het recentste pakket veranderingen is natuurlijk niet het laatste…

ISOdiamondISO Audits

Elk jaar opnieuw ondergaat Balance tevens een eigen interne (en daarna ook: externe) toetsing op ISO 9000 (kwaliteit) en ISO 14000 (veiligheid en milieu).

Mijn rol: organiseren en uitvoeren van deze jaarlijkse interne ISO audit. Interviews, en analyse en advies aan het bureau-management.

Dit stopt na het herschrijven van de nieuwe interne procedures, want een auditor moet toch onafhankelijk blijven en ook oprecht kritisch kunnen zijn over nut en noodzaak van die interne richtlijnen.

« Later Eerder »