privé: HCC Bestuur

hccHCC – begonnen als Hobby Computer Club – is een vereniging van computergebruikers, opgericht rond 1982 toen de basismodellen Amiga en Commodore hun intrede deden. De vereniging maakt in zijn ontwikkelingen alle turbulenties mee die het computer-landschap kenmerken:

  • de opkomst van de PC, de computer in kantoor omgevingen, MicroSoft, lokale netwerken
  • de computer in de huiselijke omgeving, in het onderwijs, games, e-mail. HCC is de eerste service provider in Nederland
  • internet, TV- en bellen, LAN-parties, digitale fotografie, digitale muziek- en videobewerking, multi-media integratie
  • smartphones, tablets, super-PC’s, mobiel internet
  • facebook, twitter maar ook de vervanging van de PC door mobiele apps

en dat is terug te vinden in activiteiten, in leden-benadering en in ledentallen (van ca 80.000 in 1992 tot bijna 200.000 in 2002 tot weer 80.000 in 2012).

HCC kent een duale structuur, enerzijds regionale servicegroepen, anderzijds landelijke inhoudelijk gerichte groepen. Van 1998 tot 2012 ben ik voorzitter van de inhoudelijke groep gericht op netwerken/beveiliging en op digitale foto en video bewerking. Mijn resultaten:

  • met goede PR en veel persoonlijke inzet is een snel dalend ledental van de groep (van 18.000 in 1994 tot 12.000 in 1998) tot staan gebracht, en vervolgens gedurende mijn gehele bestuursperiode vrijwel constant gehouden
  • een vrijwel stabiel team van ca 40 vrijwilligers aangestuurd, en met hen alle inhoudelijke ontwikkelingen uit die periode naar de leden en andere belangstellenden gebracht
  • vele activiteiten georganiseerd (tot vijf open dagen per jaar met per keer honderden bezoekers, en vele specialistische subgroepen met eigen publiek), en met het vrijwilligersteam deelgenomen aan veel activiteiten van anderen, oa de HCC-dagen in Utrecht
  • vele innovaties geintroduceerd in het presenteren van de groep, en van de diensten, aan het publiek. Vrijwel alle werden daarna steeds in de gehele vereniging overgenomen. Van ‘open stands’ tijdens beurzen tot ‘interactieve websites’. Nu niet meer weg te denken, toen een uitvinding.
  • binnen HCC als geheel de volledige manier van financiering en van besturing herzien, oa in werkgroep verband. Van ledental-gedreven geldstromen naar activiteiten en succes gedreven geldstromen, van ledental-gedreven stemverhoudingen en vertegenwoordiging naar op betekenis en innovatie gebaseerde verhoudingen en besturing.

Na 12 a 14 jaar van aansturing en werken met een hecht en stabiel team van bestuurders en andere vrijwilligers werd het tijd om stokjes door te gaan geven, en is er – mede onder mijn leiding – een complete herziening op alle niveaus doorgevoerd, inclusief de vervanging van mijzelf en “mijn” bestuur. Sinds medio 2012 is de groep actief onder een nieuwe naam: HCC Digimedia.

In deze nieuwe groep ben ik nog steeds in bescheiden mate actief, maar dan ‘slechts’ als inhoudelijk vrijwilliger, met presentaties en demonstraties op het gebied van mijn eigen hobby.