ProRail Nieuwbouw (t/m 2006)

« Later Eerder »

Business Controller bij Directie InfraProjecten sector Nieuwbouw.

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordeling van de opdrachtgever, Hans van Popering.

Inhoud

  • Klant heeft veel projectcontrol op de projecten, en veel bedrijfscontrol op concern niveau, maar mist nog de “linking pin” die het middle management ondersteunt in enerzijds de bedrijfssturing op de projecten, en anderzijds op de projectverantwoording in bedrijfstermen. De bouwsom bedraagt vele honderden miljoenen per jaar, terwijl ook de engineering is uitbesteed.
  • Klant wil tevens breder, gedetailleerder en aanmerkelijk sneller over goede en afgestemde rapportages kunnen beschikken. Klant wil ook actieve support bij enerzijds de projectgesprekken (middel management met projectmanagement), en anderzijds de bedrijfsgespreken (middel met hoger management).
  • Klant staat aan de vooravond van een omvangrijke en ingrijpende her-organisatie en kanteling, en een forse upgrade van de financiële systemen. Binnen die context moet de nieuwe functie worden opgezet en ingericht, om na de omslag te worden overgedragen aan de dan beschikbare en gekwalificeerde medewerkers.

Taken, Verantwoordelijkheden en Resultaten

  • Ontwikkelen van een rapportage systematiek, met eenvoudig te onderhouden tools die aansluiten op de (veranderende) systemen en op elders in de organisatie lopende rapportageprocessen naar het ministerie V&W.
  • Opzetten en praktisch uitvoeren van de (bedrijfs)control in vooral de projectencontext, voor de verschillende niveaus middel management tot de her-organisatie zover gevorderd is dat kan worden overgedragen. Dit loopt van nieuwe maand- en kwartaalrapportages tot planning op de personele capaciteit. De stapsgewijze her-organisatie vereist dat ook de opzet van de rapportage stapsgewijs verandert, om voortdurend op de feitelijke organisatie aangesloten te blijven.
  • Documenteren en overdragen, bijdragen aan de bedrijfsinterne vakontwikkeling van collega’s, management adviseren m.b.t. de her-inrichting, vervangen van collega controllers bij langdurige afwezigheid, deelnemen aan afdelings MT, optreden als controller voor het transitie / reorganisatie team, bijdragen aan studies m.b.t. de invoering van nieuwe systemen en meer uitbreidingen op de oorspronkelijke opdracht.
« Later Eerder »