OV 9292 (1990/94)

« Later Eerder »

Productiemanager ReisInformatie Systemen (Innovatieve Systeemontwikkeling)

Ik stap over naar CVI, het automatiseringsbedrijf van NS. Hun sterk op techniek gerichte afdelingen voor PC en computernetwerken moeten zich omvormen tot een echte adviesgroep. Dus draag ik als opdrachtleider eigenlijk vooral bij aan de professionele ontwikkeling van de betrokkenen. En daarnaast sta ik aan de wieg van ISO 9000 in de IT industrie: CVI wil hier graag de landelijke trekkersrol vervullen. Tot de directie begin ’91 een projectmanager zoekt voor een wel heel bijzonder project.

Inhoud

  • Het aansturen van de ontwikkeling van de software voor een multimodaal (bus tram trein taxi etc.) Openbaar Vervoer informatiesysteem, de hardware configuraties, de verbindingen, de gegevensverzamelingen, een afdeling systeem- en databeheer en een team voor het latere onderhoud aan de ontwikkelde software.
  • Het project is fixed price, want betaald door het ministerie van V&W en er komt geen cent meer bij. Het project is fixed time, want op 31 mei 1992 om 08:00 gaan de bestaande informatie systemen uit de lucht en wordt het nieuwe systeem actief. Het project is No Specs, want niemand weet in enig detail wat een OV informatie systeem nu echt moet zijn of kunnen. Het project is No Panic!, want de vier bedenkers van idee en plan hebben eigenlijk bij aanvang uit onvrede ontslag genomen, de gebruikte werkwijzen, programmeertalen, besturingssystemen en hardware platforms zijn voor CVI geheel nieuw, en de globale eisen cq. verwachtingen van het gebruikersmanagement zijn extreem.

Met 150 OV maatschappijen die voortdurend onafhankelijk van elkaar hun dienstregelingen wijzigen betekent dat elke dag een compleet nieuwe (geverifieerde en geteste) dataset op alle vestigingen. Met de eis dat alle vestigingen onder alle omstandigheden altijd identieke datasets voeren.

Taken en Verantwoordelijkheden

  • Opbouwen van teams om de prestaties te realiseren, en zorgen dat deze gaan – en blijven – samenwerken om tot één resultaat te komen, met oog voor de geschetste omstandigheden en succesfactoren. Na één á twee maanden bestaat het totale team uit ca 40 man, incl. de oorspronkelijke bedenkers.
  • Realiseren van contracten voor ontwikkeling, onderhoud, beheer en data afhandeling,
  • Stroomlijnen van inkoop, levering en installaties,
  • Planning raming rapportages bijsturing en alle bijkomende projectbeheersing.

Na de oplevering (op tijd, binnen budget, met volwaardige functionaliteit en goed lopende teams voor beheer en onderhoud op alle fronten) mag ik leiding geven aan het software onderhoudsteam, dat nog regelmatig een forse bijdrage zal leveren aan de realisatie van soortgelijke OV informatie systemen aan andere klanten binnen Europa. Met aangepaste functionaliteit, geheel andere gebruikers interfaces, noem maar op.

Resultaten

  • Oplevering op tijd binnen budget etcetera. Het project is gewoon een groot succes, dankzij de toewijding en inzet van alle betrokkenen.
  • OV 9292 is nog steeds een succesvol systeem, dat indirect heeft bijgedragen aan een forse sanering van de OV sector en tot vergaande verbeteringen van de kwaliteit van OV dienstregelingen, en van de onderlinge afstemming tussen OV maatschappijen. Het was zwaar maar erg leuk om hier een aanmerkelijke rol in te hebben mogen spelen.
  • Veel indertijd bedachte, maar technisch niet haalbare functies zijn later gerealiseerd: stembesturing in plaats van een informatrice, gegevensinvoer door de gebruiker (het latere internet), enzovoort.

Het Centrum voor Informatieverwerking, CVI, gaat later op in het internationale EDS (nu onderdeel van Hewlett Packard).

« Later Eerder »