Telecom (1994 – 2002)

« Later Eerder »

Business Analist, Controller en Excel / Access / VBA expert

Mijn telecom periode betreft enkele fasen die telkens betrekking hadden op dezelfde organisatie. Deze kreeg gaandeweg steeds andere functies, en een andere naam.

 • NS Telecom (1994 – 1996)
 • Telfort (1997 – 2000)
 • Introductie van Euro en Mobiel (2000-2001)
 • British Telecom (2000-2002)

NS Telecom

Mijn rol: Productmanager Speciale Producten, daarna Projectleider technisch/administratieve informatiesystemen.

Inhoud

 • De NS heeft, voor eigen gebruik, enorme hoeveelheden glasvezel langs de rails liggen en zoekt mogelijkheden om deze (over)capaciteit ook voor andere gebruikers commercieel  te benutten. Tevens heeft men in het kader van een grote reorganisatie alle telecom faciliteiten in één nieuwe dienst ondergebracht, die deze faciliteiten op basis van gebruik en prestaties mag gaan doorbelasten. NS Netwerk Services, later NS Telecom, is geboren, waarmee een einde komt aan het jaarlijkse budget-denken in de NS organisatie.
 • NS heeft natuurlijk veel kennis van de onderliggende infrastructuren en techniek, maar geen enkele ervaring met commerciële exploitatie van dergelijke voorzieningen aan derden. Naast alle op NS gerichte activiteiten voor het leveren van alle denkbare telecomdiensten is NS Telecom daarom voortdurend in de weer samenwerking te realiseren met commercieel gerichte partners. Bijvoorbeeld World Online voor de particuliere en klein zakelijke markt, British Telecom voor de grootzakelijke markt.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Invulling geven aan alle budgetverschuivingen in de ‘moeder’ organisatie die nodig zijn om de nieuwe structuur tot werking te brengen. Want niet alleen moet NS Telecom gespecificeerde rekeningen gaan sturen, de ontvanger moet ook de middelen hebben om die te betalen, en dus moeten centrale budgetten op gepaste wijze worden herverdeeld.
 • Zorgen voor contracten – en facturen – aan de ontvangers van de nieuwe dienstverlening. Opstellen van offertes voor nieuwe diensten en uitbreidingen.
 • Ontwikkelen van een geautomatiseerde afhandeling van inkomende rekeningen van KPN. De nieuwe NS Telecom wordt de centrale eigenaar van alle door eenieder in de NS organisatie eerder aangeschafte huurlijnen. En daarmee eigenaar van de gestructureerde sanering van die huur en gegevens-verzamelingen. Het zijn duizenden verbindingen, met elk een aparte rekening per maand. Eind 90’er jaren begint KPN die ook elektronisch te verzenden: Email en EDI doen hun intrede.
 • Ontwikkelen van de geautomatiseerde administratie van ook de NS eigen verbindingen, als basis voor de techniek maar ook als bron voor de facturen.

Resultaten

 • Goede inhoudelijke en procesmatige controle op zowel de inkoop als de verkoop van verbindingen, incl. contracten, facturen, betalingsverkeer en dergelijke. NS Telecom is klaar voor de commerciële sprong voorwaarts.

Zelf leer ik in deze periode om met MS Access grote, complexe en gebruikersvriendelijke database systemen te bouwen.

Telfort

Mijn rol: senior investment analist voor telecom investeringen en systeeminrichter voor het Telfort telecombedrijf.

Inhoud

 • NS Telecom en British Telecom stappen in een nieuwe gezamenlijke onderneming, met als doel vaste verbindingen en telefonie te leveren aan de (grotere) zakelijke klanten: Telfort is geboren en moet geheel vanaf de grond worden ingericht.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Gezien mijn achtergrond wordt mijn rol het inrichten van de systemen voor de technische administraties, in een verder geheel met Engelsen gevuld team gericht op alle systemen voor alle administraties. En van de systemen komen processen, en van de processen komt de organisatie. En die organisatie groeit in één jaar tijd van 600 tot 2400 man. Dan verandert er wel eens wat.

Resultaten

 • Wanneer de organisatie, de processen en de systemen eenmaal lopen, kunnen we aan de slag met de inhoud. Zo verandert mijn rol van inrichter tot adviseur aangaande grote investeringen. Business plannen helpen opstellen, maar vooral zorgen voor een gezonde financiële onderbouwing in een nieuwe, exploderende telecom markt.
 • Vanuit de inhoud komen ook vragen over prijzen, en kostprijscalculaties. Niet eenvoudig, omdat in de telecom alle producten aan elkaar vast zitten: snel internet bouwt op de structuur van snelle verbindingen, bijvoorbeeld.  Daar maak ik vanuit de infrasystemen gevoede grote rekenmodellen voor, met een doorrekentijd van enkele (tientallen) seconden. Want volgens Marketing “is dat de tijdsduur die nodig is om een nieuw product te bedenken”.

In deze periode heb leer ik om grote, complexe en goed onderhoudbare MS Excel rekenmodellen te ontwikkelen. Ik raak goed thuis in de calculatie van kost- en verkoopprijzen, en in het vertalen van complexe berekeningsresultaten naar marketing- en investeringsbesluiten door het hoger management.

Euro en Mobiel

Mijn rol: senior investment analist voor telecom investeringen.

Inhoud

 • Rond de eeuwwisseling zijn er vele maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op het functioneren van de Telecom industrie. Deze industrie heeft vele van die ontwikkelingen bovendien zelf in gang gezet, een cirkeleffect dat duurt tot de dot-com-bubbel aangeeft dat alle motoren wereldwijd op doorbranden staan.
 • De Euro, een grote impact op alle administraties van een wereldwijde leverancier van ook internationale verbindingen. Die administraties moeten dus allemaal worden verbouwd.
 • Mobiele telefonie, een nieuw product met nieuwe verbindingen, maar vooral ook een geheel nieuwe doelgroep (de particulier) met geheel nieuwe product- en marketingconcepten. Alles draait om marktaandeel en de snelheid waarmee een dekkend netwerk kan worden uitgerold. Daar wordt de inhoud van de technische en commerciële administraties niet echt beter van.
 • Ook andere productvormen doen hun intrede, zoals het steeds snellere internet, straalverbindingen voor dataverkeer en voor particulieren: de belspelletjes op TV. Allemaal met forse effecten op de achterliggende infrastructuur.
 • De frequentie veilingen, waarmee honderden miljoenen – zonder fysieke tegenprestaties – aan de overheid worden afgedragen voor producten die nog niet bestaan. Hoezo investeringsanalyse? Hoezo risicomanagement?
 • Verbindingen worden rap sneller en fijnmaziger. Buitenlandse vestigingen kunnen in onze databases meekijken, en het Londens hoofdkantoor wil niet altijd wachten op rapportages maar wenst direct de details op te halen. Maar dan moeten de systemen wel aan de hoogste inhoudelijke eisen voldoen. Zo niet, dan wordt ook dat direct zichtbaar.
 • De 9/11 aanslag. De veiligheidsmaatregelen hebben enorme gevolgen voor de bewegingsvrijheid van het (vooral Engelse) topmanagement. Vele teams hebben een internationaal karakter, velen hebben in de multinationale organisatie een direct leidinggevende gevestigd in een ander land. Nu met een reisbeperking, de organisatie wordt bestuurd door emails, in plaats van door mensen. Dit geeft de teamleiders etc. op locatie een grote verantwoordelijkheid.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Mijn betrokkenheid (zie Telfort) met de opzet en inhoud van de technische en ook steeds meer de commerciële en financiële systemen verandert formeel niet. Ook in mijn rol in de kostprijs- en verkoopprijs bepalingen en in de analyse van investeringen komt geen formele verandering. Maar het werk komt wel in een aantal drastische draaikolken en stroomversnellingen terecht, terwijl de feitelijke aansturing eigenlijk wegvalt. Zo verandert er wel eens wat.
 • Als senior, en toch ook mede-grondlegger aan de organisatie en als spin in vele webben heb ik natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar de organisatie als geheel. Rots in de branding. De enorme personeelsaanwas heeft in vele gevallen geen ervaring of betrokkenheid binnengebracht, en de vele grote snelle veranderingen zijn voor velen niet te volgen. Dan moet de boel toch een beetje gemotiveerd en bij elkaar blijven.

Resultaten

 • Moeilijk te meten. Terugkijkend denk ik dat er in de organisatie toch weinig dure fouten zijn gemaakt en weinig ongelukken zijn gebeurd, en dat ook de mensen er zonder al te veel kleerscheuren doorheen gekomen zijn. En dat in zo’n hectische periode onmiddellijk na de pioniersfase van de onderneming. Ik vind dat ik daar een niet onaardige bijdrage in heb gehad.

British Telecom

Mijn rol: Unit Controller, teamleider Financial Control / Netwerkbedrijf.

Inhoud

 • Werkgever splitst de organisatie in een deel voor vaste verbindingen, en een deel voor mobiele verbindingen, beide zullen later zelfstandig verder gaan. Beide dienen met urgentie de project / investerings / activa administraties en bijhorende maandelijkse rapportages op orde te krijgen. Het investeringsvolume betreft enkele honderden miljoen per jaar, en vele honderden actieve projecten.
 • Werkgever is de landelijke vestiging van een wereldwijde beursgenoteerde organisatie, met alle bijkomende afstemming t.a.v. valuta, rapportageformats en -momenten, en correcte afhandeling van gezamenlijke internationale producten (m.n. landgrens overstijgende verbindingen). Dit leidt tot rapportages met zeer strakke processen, krappe deadlines en hoge eisen aan de analyse.
 • Omdat de structuur van de organisatie Vaste Verbindingen een internationaal karakter krijgt, krijgen ook de Controlteams hierin een internationale oriëntatie. Dat betekent dat ook activiteiten in Duitsland, Frankrijk etc tot het controlgebied behoren, en dat gegevens over activiteiten in Nederland aan Controlteams elders moeten worden aangeleverd. Na de splitsing vast / mobiel wordt ook de interactie tussen beide organisaties aan het aandachtsgebied toegevoegd: mobiel verkeer loopt immers via vaste verbindingen.
 • Het Controlteam Netwerkbedrijf heeft niet alleen een rapporterende rol op bedrijfsniveau, maar ook een bewakende en ondersteunende (en dus ook: analyserende en signalerende) rol in de projectvoering en in de budgetbeheersing. Ook alle (Europese) IT faciliteiten en technische huisvesting, en investeringen daarin, vallen onder het Controlteam Netwerkbedrijf.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Voor het Controlteam Netwerkbedrijf Vaste Verbindingen: – het inrichten en sturing geven aan het team administratie en control (5 – 10 FTE op RA/RC niveau), – opzet van bewakings- en rapportage systematieken, ook in de internationale context – splitsen van de activa administratie, – afstemming met interne en externe accountants, – afstemming met andere bedrijfsonderdelen en controlteams, – enzovoort
 • Tijdens alle omwentelingen dient ook nog de structuur te worden opgezet voor het ISO kwaliteitscertificaat; vele grote klanten eisen het bezit hiervan om als leverancier te worden toegelaten.
 • Als teamleider Control Netwerkbedrijf deelnemen aan het betreffende MT, en aan het bedrijfsbrede controllersoverleg.

Resultaten

 • Cijfers en analyse gereed, en intern afgestemd, op elke 3e werkdag van de maand om 16:00 op London HQ. Voor 2000 actieve projecten, investeringsvolume 25M€/maand, …
 • Alle doelstellingen gehaald met een nauwkeurigheid die alleen wordt beperkt door het rapportage-systeem (bedragen x 1000,-)
 • Het bedrijfsdeel Mobiele telecom (dat later als Telfort verder gaat) is na diverse eigendomswisselingen nu onderdeel van KPN. Het bedrijfsdeel Vaste Verbindingen is nog steeds deel van British Telecom. Maar dat zal vast niet alleen aan mijn Controlteam gelegen hebben.
« Later Eerder »